Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników
Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego


 

Kontakt:

mgr inż. Katarzyna Szupernak-Wierzbińska
Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów
tel. 17 851 87 12
e-mail: [email protected]

 

Propozycje tematów zajęć

 

BIOLOGIA i BIOTECHNOLOGIA

 

 

BIOCHEMIA


 

PRZYRODA


 

FIZYKA

             NASZE MIKROSKOPY


 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA


 

INFORMATYKA


 

MATEMATYKA


 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI/ DIETETYKA


 

LOGISTYKA/ZARZĄDZANIE


 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU