Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Molekularne mechanizmy starzenia się organizmów na poziomie komórkowym - poszukiwanie nowych możliwości interwencji terapeutycznych i teranostycznych w oparciu o materiały wielofunkcyjne.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. prof. UR Maciej Wnuk

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. prof. UR Grzegorz Chrzanowski
dr hab. prof. UR Małgorzata Kus - Liśkiewicz
dr hab. prof. UR Anna Lewińska
dr hab. prof. UR Robert Pązik
dr hab. prof. UR Maciej Wnuk
dr inż. Jagoda Adamczyk - Grochala
dr Leszek Potocki
dr Iwona Rzeszutek
mgr Anna Deręgowska
Personel pomocniczy
mgr inż. Dominika Błoniarz
mgr inż. Bartosz Jagusztyn
mgr inż. Magdalena Kulpa - Greszta
mgr inż. Bernadetta Oklejewicz
mgr Anna Tomaszewska

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Biologia komórki i biotechnologia drożdży, w tym niekonwencjonalnych.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Justyna Ruchała / dr hab. prof. UR Renata Zadrąg - Tęcza

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
dr hab. prof. UR Renata Zadrąg - Tęcza
dr Magdalena Kwolek - Mirek
dr Mateusz Mołoń
dr Justyna Ruchała
Personel pomocniczy
dr Sławomir Bartoszewski
dr inż. Roman Maślanka
mgr inż. Kinga Bil
mgr Dominik Wojdyła

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Przestrzenny monitoring zanieczyszczeń środowiska na Podkarpaciu w kontekście jego przekształceń antropogenicznych.

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpyrka
dr inż. Magdalena Słowik - Borowiec
dr inż. Magdalena Podbielska
dr inż. Katarzyna Kluska
Personel pomocniczy
mgr Magdalena Wójcik
mgr inż. Aneta Zwolak
inż. Paulina Książek