Zakład Równań Funkcyjnych

  • dr Ewa Rak - kierownik zakładu
  • dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR
  • dr Małgorzata Chudziak
  • dr Monika Homa
  • mgr Sebastian Wójcik