Zakład Analizy Funkcjonalnej

 
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Kierownik Zakładu
tel. 17 851 86 21
e-mail: [email protected]
pok. 391, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Struktura przestrzeni Frecheta nad niearchimedesowymi ciałami z waluacją (The structure of Frechet spaces over non-Archimedean valued fields)
 • Operatory na przestrzeniach Frecheta nad niearchimedesowymi ciałami z waluacją (Operators on Frechet spaces over non-Archimedean valued fields)
 • Lokalnie wypukłe przestrzenie funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej (Locally convex spaces of continuous functions with the topology of pointwise convergence)
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy
tel. 17 851 86 47
e-mail: [email protected]
pok. 386, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Topologia asymptotyczna przestrzeni metrycznych (Asymptotic topology of metric spaces)
 • Topologia rozmaitości nieskończenie wymiarowych (Topology of infinite-dimensional manifolds)
 • Przestrzenie miar nieaddytywnych i ich zastosowania (Spaces of non-additive measures and their applications)
dr Jacek Kucab
tel. 17 851 86 14
e-mail: [email protected]
pok. 358, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Uzwarcenia typu Higsona przestrzeni metrycznych (Higson type compactifications of metric spaces)
 • Wymiar asymptotyczny przestrzeni metrycznych z nieliniowymi funkcjami kontroli (Asymptotic dimension of metric spaces with non-linear control functions)
dr Marek Żołdak
tel. 17 851 86 14
e-mail: [email protected]
pok. 358, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Funkcje wypukłe i ich uogólnienia (Convex functions and their generalizations)
 • Wybrane nierówności funkcyjne (Selected functional inequalities)
mgr Kamil Orzechowski
tel. 17 851 86 13
e-mail: [email protected]
pok. 368, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
 • Paradoks Banacha-Tarskiego dla pewnych podzbiorów skończeniewymiarowych przestrzeni unormowanych nad niearchimedesowymi ciałami z waluacją (The Banach-Tarski paradox for some subsets of finite-dimensional normed spaces over non-Archimedean valued fields)
 • Pozaskończony wymiar asymptotyczny przestrzeni metrycznych (Transfinite asymptotic dimension of metric spaces)