Priorytetowe tematy badawcze

PRIORYTETOWE TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W INSTYTUCIE MATEMATYKI

Lp. Nazwa tematu Kierownik tematu Osoby uczestniczące w realizacji tematu
1. Analiza funkcjonalna i jej zastosowania (teoria przestrzeni liniowo-topologicznych nad ciałami niearchimedesowymi oraz teoria operatorów liniowych na tych przestrzeniach; teoria asymptotyczna i topologia rozmaitości nieskończenie-wymiarowych) prof. dr hab. Wiesław Śliwa prof. dr hab. Wiesław Śliwa,
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy

2. Wybrane zagadnienia teorii funkcji (geometryczna teoria funkcji analitycznych i harmonicznych; odwzorowania konforemne i ich uogólnienia; funkcje analityczne wielu zmiennych w zagadnieniach fizyki matematycznej) prof. dr hab. Ołeh Łopuszański prof. dr hab. Ołeh Łopuszański,
dr hab. Jacek Dziok, prof. UR,
dr hab. Rostyslav Hryniv, prof. UR,
dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR,
dr hab. Janusz Sokół, prof. UR,
dr Edyta Trybucka
3. Teoria równań funkcyjnych i różniczkowych (zastosowania równań i nierówności funkcyjnych w teorii podejmowania decyzji; nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych) dr hab. Mirosława Zima, prof. UR dr hab. Mirosława Zima, prof. UR,
dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR,
dr Małgorzata Chudziak,
dr Piotr Drygaś,
dr Ewa Rak,
mgr Sebastian Wójcik