Struktura Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego

 

dr Lech Zaręba -  Dyrektor ICMK

·         Nr pokoju: 159 A (ew. 360) B2/A0

·         Nr telefonu  (17) 851-87-08

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: zareba.png [1.15 KB]

         

Zainteresowania naukowe: zastosowania teorii równań różniczkowych i statystyki matematycznej

 

zsuraj.jpg [28.39 KB]

prof. dr hab. Zbigniew Suraj

·         Nr pokoju: 355B1/A0                                                        

·         Nr telefonu: (17) 851- 86 03

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: suraj.png [1.59 KB]

         

Zainteresowania naukowe: współbieżność, sieci Petriego, wnioskowanie aproksymacyjne, eksploracja danych, odkrywanie wiedzy, zbiory przybliżone, sieci społeczne, projektowanie i analiza systemów inteligentnych

 

JBazan.jpg [35.09 KB]

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR       

·         Nr pokoju: 345 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 93

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: bazan.png [1.27 KB]

 

Zainteresowania naukowe: teoria zbiorów przybliżonych, klasyfikatory, metody sztucznej inteligencji do wspomagania procesów decyzyjnych w systemach złożonych

Strona domowa: Dodatkowe informacje dostępne na stronie osobistej

 

 

 

dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR

·         Nr pokoju: 360 B2/A0

·         Nr telefonu: (17) 851-86-16

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: lopuszanski.png [1.54 KB]

 

 

Zainteresowania naukowe: teoria równań różniczkowych i stochastycznych w przestrzeni Banacha

 

 

dr Krzysztof Balicki

·         Nr pokoju: 351 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 99

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: balicki.png [1.68 KB]

          

Zainteresowania naukowe: teoria współbieżności, algebry procesów, metody formalne

 

dbober.jpg [4.11 KB]

dr inż. Dariusz Bober

·         Nr pokoju:  346 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 94r

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: dbober3.png [906.00 B]

 

 

Zainteresowania naukowe: rozproszone przetwarzanie informacji z uwzględnieniem praktycznych zastosowań w obszarze zarządzania i komunikacji

 

 

dr Zbigniew Gomółka

·         Nr pokoju:  346 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 87 55

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: gomulka.png [1.42 KB]

         

 

 

więcej...

 

dr inż. Michał Kępski 

·         Nr pokoju: 351 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 99

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: kepski.png [1.30 KB] 

         

Zainteresowania naukowe: wizja komputerowa, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie akcji w systemach wizyjnych

 

lasek.jpg [39.60 KB]

dr inż. Piotr Lasek

·         Nr pokoju: 353B1/A0                  

·         Nr telefonu: (17) 851 86 01

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: lasek.png [1.25 KB]

         

Zainteresowania naukowe: eksploracja danych

 

mjochab.jpg [7.70 KB]

dr inż. Marcin Ochab

·         Nr pokoju: 346 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851- 85 94

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mailochab.png [1.33 KB]

 

 

Zainteresowania naukowe: Cyberbezpieczeństwo, Red Teaming, testy penetracyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

ppusz.jpg [36.36 KB]

dr Piotr Pusz

·         Nr pokoju: 158b B2/A0

·         Nr telefonu:  (17) 851 87 57

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: pusz.png [1.21 KB]

 

 

dr Wojciech Rząsa

·         Nr pokoju: 350 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 98

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: rzasa.png [1.35 KB]

 

dr Bogusław Twaróg  

·         Nr pokoju: 337 B1/A0                                                       

·         Nr telefonu: (17) 851- 87 55

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail: twarog.png [1.44 KB]

 

Zainteresowania naukowe: 

Nowoczesne technologie informacyjne w problemach modelowania sygnałów, analizy i przetwarzania informacji. 

Projektowanie i modelowanie układów symulacyjnych urządzeń elektromagnetycznych w oparciu o modele matematyczne i sztuczną inteligencję (sztuczne sieci neuronowe) - diagnostyka stanów pracy.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów rastrowych oraz metod i narzędzi modelowania grafiki wektorowej w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Automatyzacja systemów sterowania procesami przemysłowymi, rozproszona wizualizacja pracy monitorowanych obiektów.

 

mgr inż. Jaromir Sarzyński

·        Nr pokoju: 342 B1/A0

·        Nr telefonu: (17) 851 85 90

·        ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·        Adres e-mail: sarzynski.png [740.00 B]

 

       

adam_s.jpg [8.76 KB]

mgr inż. Adam Szczur

·         Nr pokoju: 344 B1/A0

·         Nr telefonu: (17) 851 85 92

·         ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

·         Adres e-mail:  szczur.png [1.45 KB]

 

 

Zainteresowania naukowe: programowanie, eksploracja danych, budowa klasyfikatorów hierarchicznych w oparciu o duże zbiory danych temporalnych, ekstrakcja cech w oparciu o wzorce czasowe