Tematy badawcze - Instytut Informatyki

 

Temat 1. Metody przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w modelowaniu wiedzy.

kierownik: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Zespół badawczy:

dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

dr Paweł Drygaś

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Michał Kępski

dr inż. Maksymilian Knap

dr Anna Król

dr inż. Marcin Ochab

dr inż. Wiesław Paja

mgr inż. Marcin Chyła

mgr inż. Dawid Kosior

mgr inż. Marcin Mrukowicz

mgr niż. Jarosław Szkoła

 

 

Temat 2. Zastosowania sztucznej inteligencji w innowacyjnych technologiach dla przemysłu 5.0.

 

kierownik: dr Zbigniew Gomółka

Zespół badawczy:

dr Zbigniew Gomółka

dr inż. Bogusław Twaróg

 

 

Temat 3. Rozwój metody eksploracji zbiorów danych.

kierownik: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Zespół badawczy:

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR

dr inż. Piotr Lasek

dr Wojciech Rząsa

mgr inż. Adam Szczur