Harmonogram zajęć Zdrowie publiczne

Instrukcja logowania do Office365 dla studentów:

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/uniwersyteckie-centrum-informatyzacji/office365/instrukcja-logowania-dla-studentow 

Harmonogram zajęć 

 

Studia I stopnia 

1 rok  aktualizacja 28.09.2022

2 rok aktualizacja 27.09.2022

3 rok   aktualizacja  23.09.2022

 

Studia II stopnia

1 rok (30.09.2022)

2 rok     (22.09.2022)