Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów Zdrowie Publiczne   I stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Zdrowie Publiczne   II stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2022