Rozkłady zajęć / semestr zimowy 2021/2022


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zajęcia, sesje, przerwy świąteczne, tygodnie 1/3 i 2/4
Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

 


WF - STUDIA STACJONARNE

1 rok WF lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (24.09.2021) Podział na grupy 
(00.00.2021)
2 rok WF lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (22.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)
3 rok WF lic.
studia 1-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (23.09.2021) Podział na grupy
(00.00.2021)
1 rok WF SUM
studia 2-go stopnia stacjonarne
Rozkład zajęć (23.09.2021) Podział na grupy (00.00.2021)
2 rok WF SUM
studia 2-go stopnia stacjonarne

Rozkład zajęć (24.09.2021)

Podział na grupy
(00.00.2021)

 


WF - STUDIA NIESTACJONARNE

1 rok WF lic.
studia 1-go stopnia niestacjonarne 

Zjazd_1
(00-00.00.2021)

Zjazd_2
(00-00.00.2021)

Zjazd_3
(00-00.00.2021)

Zjazd_4
(00-00.00.2021)

Zjazd_5
(00-00.00.2021)

Zjazd_6
(00-00.00.2021)

Zjazd_7
(00-00.00.2021)

Zjazd_8
(00-00.00.2021)

Zjazd_9
(00-00.00.2021)

Zjazd_10
(00-00.00.2021)

Podział na grupy

aktualizacja:
00.00.2021

2 rok WF lic.
studia 1-go stopnia niestacjonarne 

Zjazd_1
(00-00.00.2021)

Zjazd_2
(00-00.00.2021)

Zjazd_3
(00-00.00.2021)

Zjazd_4
(00-00.00.2021)

Zjazd_5
(00-00.00.2021)

Zjazd_6
(00-00.00.2021)

Zjazd_7
(00-00.00.2021)

Zjazd_8
(00-00.00.2021)

Zjazd_9
(00-00.00.2021)

Zjazd_10
(00-00.00.2021)

Podział na grupy

aktualizacja:
00.00.2021

3 rok WF lic.
studia 1-go stopnia niestacjonarne

Zjazd_1
(00-00.00.2021)

Zjazd_2
(00-00.00.2021)

Zjazd_3
(00-00.00.2021)

Zjazd_4
(00-00.00.2021)

Zjazd_5
(00-00.00.2021)

Zjazd_6
(00-00.00.2021)

Zjazd_7
(00-00.00.2021)

Zjazd_8
(00-00.00.2021)

Zjazd_9
(00-00.00.2021)

Zjazd_10
(00-00.00.2021)

Podział na grupy

aktualizacja:
00.00.2021

1 rok WF SUM
studia 2-go stopnia niestacjonarne 

Zjazd_1
(00-00.00.2021)

Zjazd_2
(00-00.00.2021)

Zjazd_3
(00-00.00.2021)

Zjazd_4
(00-00.00.2021)

Zjazd_5
(00-00.00.2021)

Zjazd_6
(00-00.00.2021)

Zjazd_7
(00-00.00.2021)

Zjazd_8
(00-00.00.2021)

Zjazd_9
(00-00.00.2021)

Zjazd_10
(00-00.00.2021)

Podział na grupy

aktualizacja:
00.00.2021

1

2 rok WF SUM
studia 2-go stopnia niestacjonarne 

Zjazd_1
(00-00.00.2021)

Zjazd_2
(00-00.00.2021)

Zjazd_3
(00-00.00.2021)

Zjazd_4
(00-00.00.2021)

Zjazd_5
(00-00.00.2021)

Zjazd_6
(00-00.00.2021)

Zjazd_7
(00-00.00.2021)

Zjazd_8
(00-00.00.2021)

Zjazd_9
(00-00.00.2021)

Zjazd_10
(00-00.00.2021)

Podział na grupy

aktualizacja:
00.00.2021