Praktyki programowe

Koordynatorzy praktyki programowej na kierunku Położnictwo, w roku akademickim 2020/21:

Dr n o zdr. Katarzyna Wardak:

studia stacjonarne I stopnia, 1 rok;

studia stacjonarne I stopnia, 3 rok;

Mgr Aldona Marut:

studia stacjonarne I stopnia, 2 rok;

Mgr Danuta Pięciak-Kotlarz: 

studia stacjonarne II stopnia, 1 rok

studia niestacjonarne II stopnia, 1 rok;

studia stacjonarne II stopnia, 2 rok;

studia niestacjonarne II stopnia, 2 rok

 

Regulamin kształcenia praktycznego na kierunku Położnictwo

Kształcenie praktyczne na kierunku Położnictwo studia I stopnia

Kształcenie praktyczne na kierunku Położnictwo studia II stopnia