Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Harmonogram zajęć kierunek lekarski studia stacjonarne/ niestacjonarne 

I rok aktualizacja 16.04

II rok  aktualizacja 26.03

III rok aktualizacja 16.04

IV rok aktualizacja 16.04.2021

V rok aktualizacja 13.04.2021

VI rok aktualizacja 26.03.2021

 

Pediatria materiały do pobrania

III rok karta zaliczenia

III rok terminy zajęć

IV rok karta zaliczenia

IV rok terminy zajeć

V rok karta zaliczenia

V rok terminy zajęć