Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Harmonogram zajęć kierunek lekarski studia stacjonarne/ niestacjonarne 

I rok aktualizacja 01.06

II rok  aktualizacja 24.05

III rok aktualizacja 21.05

IV rok aktualizacja 18.05.2021

V rok aktualizacja 25.05.2021 

VI rok aktualizacja 26.03.2021

 

Pediatria materiały do pobrania

III rok karta zaliczenia

III rok terminy zajęć

IV rok karta zaliczenia

IV rok terminy zajeć

V rok karta zaliczenia

V rok terminy zajęć