Informacje dotyczące realizacji praktyk programowych na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2020/2021

 

"Szanowni Państwo,
Przypominam, że zgodnie z "Regulaminem praktyk zawodowych Kolegium Nauk Medycznych", w rozdziale VI. (Prawa i obowiązki studenta odbywającego praktyki zawodowe), pkty 3 i 4 stanowią że:
3. Student zabezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki we własnym zakresie i na własny koszt oraz przedkłada je Opiekunowi Zakładowemu w dniu rozpoczęcia praktyk.
4. Student zobowiązany jest do przedłożenia polisy NNW Koordynatorowi praktyk przed rozpoczęciem praktyk."

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH [Pobierz]


Informacje dotyczące realizacji praktyk programowych na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2020/2021 [Pobierz]

 

WAŻNE! 

Szanowni Państwo, 

w najbliższy poniedziałek tj. 15.02.21r. dr Katarzyna Zajkiewicz będzie podpisywać zaległe praktyki od  godz.12.00 do 13.00,

na ul. Warzywnej 1a w bud. G5, pok.109.

 

 II rok JMS i  JMN

Lp.

  ZAŁĄCZNIKI

1.

OŚWIADCZENIE - KINEZYTERAPIA

2.

WAŻNE INFORMACJE- KINEZYTERAPIA

3.

ZGODA OGÓLNA -KINEZYTERAPIA

4.

II rok oświadczenie jednostki.docx [15.60 KB]

5. ZGODA OGÓLNA na odbycie praktyk.doc [30.50 KB]
6. Załącznik nr 10 - II JM ST wykaz studentów.xls [46.00 KB]
7. Załącznik nr 10 - II JMGR NST.xls [47.00 KB]

 

 III rok JMS i  JMN

Lp.

 ZAŁĄCZNIKI 

1.

III rok oświadczenie jednostki.docx [14.92 KB]

2. ZGODA OGÓLNA na odbycie praktyk.doc [30.50 KB]
3. Załącznik nr 10 - III ST wykaz studentów.xls [47.00 KB](aktualizacja)
4. Załącznik nr 10 - III NST wykaz studentów.xls [36.00 KB]

 

 IV rok JMS i  JMN

Lp.

 ZAŁĄCZNIKI 

1.

Oświadczenie 7 sem JSM.docx [14.47 KB]
2. Oświadczenie 8 sem JSM.docx [14.49 KB]
3. ZGODA OGÓLNA na odbycie praktyk.doc [30.50 KB]

 

 I SUM NST 

Lp.

 ZAŁĄCZNIKI 

1.

Oświadczenie po 2 sem SUM.docx [14.56 KB]

2. ZGODA OGÓLNA na odbycie praktyk.doc [30.50 KB]
3. ZWOLNIENIE Z PRAKTYK - SUM rok I, sem. 2,.doc [39.00 KB]

 

 II SUM ST i NST 

Lp.

 ZAŁĄCZNIKI 

1.

ZWOLNIENIE Z PRAKTYK - SUM rok II, sem. IV, NST i ST.doc [42.50 KB]

2.

ZGODA JEDNOSTKI na odbycie praktyk - SUM rok II, sem. IV, NST i ST.doc [39.50 KB]

3.

ZGODA OGÓLNA na odbycie praktyk.doc [30.50 KB]

4.

WAŻNE INFORMACJE DLA NST 8.02.docx [13.00 KB]

5.

PRAKTYKI NST 18.02 - PRZYDZIAŁ OŚRODKÓW I ZWOLNIENI Z PRAKTYK.docx [27.84 KB]

6. PRAKTYKI - ST - 18.02 - OŚRODKI I ZWOLNIENIA I NNW.docx [29.82 KB]
7.

WAŻNE INFORMACJE DLA ST 10.02.docx [13.28 KB]