Elektroradiologia

Studia I stopnia stacjonarne     

III rok Praktyka zawodowa w Pracowni Tomografii Komputerowe    

III rok  Praktyki Pracownia diagnostyki obrazowej - Zakład  RTG       

III rok Praktyka zawodowa w Pracowni Rezonansu Magnetycznego             

Nasi partnerzy