PRAKTYKI ZAWODOWE

Studia I stopnia STACJONARNE

I rok

II rok 

III rok

Studia I stopnia NIESTACJONARNE

I rok

II rok

III rok

Studia II stopnia STACJONARNE

I rok

Studia II stopnia NIESTACJONARNE

I rok