Archiwum


CM/5200/P-105/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rzeszów, 29.06.2021 r.

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 16 lipca 2021 r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Sławomira Porady, na temat:

„Przekształcenia strukturalno - organizacyjne wybranego szpitala podległego samorządowi województwa podkarpackiego w latach 1999 - 2018”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 - urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • dr n. o zdr. Grażyna Hejda, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • dr hab. n. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska, prof. Uczelni Łazarskiego

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie rozprawy doktorskie

 


DINMCM 88/21                                                                                                                                   
Rzeszów, 18.06.2021 r.

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
30 czerwca 2021r., o godz. 13.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym - komisja doktorska, zdalnym - recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne
lek. med. Marcina Wiącka, na temat:
„Okołozabiegowe wartości ciśnienia tętniczego a wyniki leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej”.

 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aya2Ws9cNL2t5c5r7DjqvHv0WiHLFqc4-2Nmuff4CAI41%40thread.tacv2/conversations?groupId=356234b6-0e9f-4c2f-9dca-a284d4c2369b&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b
(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app)

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Halina Bartosik - Psujek

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK
 • Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UTH
 • Dr hab. n. med. Michał Karliński

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora


 

CM/5200/P-78/2021                                                                                                                                                         
 Rzeszów, 18.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 16.45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Aleksandry Pusz-Sapy na temat 
Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n.med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska - Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


CM/5200/S-79/2021                                                                                                                                                          
Rzeszów, 18.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Joanny Sobczyk na temat 
Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n.med. Andrzej Urbanik

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska - Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


 

 

CM/5200/A-93/2021                                                                                                                                                          
Rzeszów, 12.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 16.45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Marzeny Adamczyk na temat  ‘
Wpływ parametrów postawy i składu masy ciała na równowagę dzieci  i młodzieży.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n. o zdr. Teresa Pop, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr o kult. fiz. Wojciech Rusek

Recenzenci:

 • dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik
 • ndzw. dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 


CM/5200/K-118 /2021   
Rzeszów, 12.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                   
 w dniu 26 marca 2021 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu
mgr Anny Krakowiak,  na temat 
Zjawisko konsumeryzmu a zachowanie agresywne pacjenta hospitalizowanego w relacji pacjent - pielęgniarka. 

 

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94801511039  
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 948 0151 1039 - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • dr n. o zdr. Anna Fąfara, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Marek Postuła, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • UEK dr hab. Marek Motyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 


CM/5200/ S-106 /2021                                                                                                                              
Rzeszów, 19 luty 2021 r.                                               

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 12 marca 2021 r., o godz. 14.30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu
mgr Beaty Skolik,  na temat 
„Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96279942954 
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )
Identyfikator spotkania: 962 7994 2954  - urządzenia mobilne 

Promotor:

 • Dr hab. Mariusz Migała, prof. Politechniki Opolskiej

Promotor pomocniczy:

 • Dr Sławomir Jandziś, UR Rzeszów

Recenzenci:

 • dr hab. Bożena Płonka - Syroka, prof. UM Wrocław
 • Dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. PWSZ Legnica

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


CM/5200/S-2m /2020                                                                                                                            
Rzeszów, 5 listopada 2020 r.                                                      

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                   
 w dniu 18 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki medyczne
lek. Małgorzaty Szczepanek,  na temat 
„  Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych  w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni 

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95234705420
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )
Identyfikator spotkania: 952 3470 5420  - urządzenia mobilne

Promotor:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Ewa Tuszkiewicz - Misztal
 • dr hab. n. med. Lidia Rutkowska - Sak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020