Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Małgorzata Skulimowska

Członkowie:

dr Franciszek Faluszczak

dr hab. Jolanta Kamińska - Kwak, prof. UR

dr Paweł Korzeniowski

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Student - Natalia Rodzinka

Ekspert:

dr Michał Organ (Instytut Neofilologii)