Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: mgr Aneta Suslinnikow

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

dr Magdalena Cywicka

Student - Alicja Kalandyk