Skład Zespołu Programowego

 

Kierownik kierunku: dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida (J)

Członkowie:  

dr Justyna Majchrowska (J)

dr hab. prof. UR  Marek Stanisz (L)

dr hab. prof. UR Bożena Taras (J)

dr hab. prof. UR Grzegorz Trościński (L)

przedstawiciel studentów: Krzysztof Mikołajczyk (polonistyka stosowana, III rok, 1. stopnia)