Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Polonistyka stosowana studia I stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022
Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2020-2021