Harmonogramy studiów (plany studiów) dla kierunku Polonistyka stosowana studia I stopnia

Harmonogram studiów dla cyklu kształcenia 2019-2022

Harmonogram studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021