Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

Członkowie:

dr Hubert Mącik

dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR

Student - Małgorzata Pazyniak