Sylabusy

 

Sylabusy obowiązujące dla cyklu kształcenia 2019-2022

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Sylabusy

A   moduł pogłębionego kształcenia kierunkowego

A1  submoduł lingwistyczny

1

gramatyka języka angielskiego

1, 2

[sylabus]

2

gramatyka języka niemieckiego

1, 2

[sylabus]

3

podstawy językoznawstwa ogólnego

1

[sylabus]

4

fonetyka i fonologia języka angielskiego

1

[sylabus]

5

fonetyka i fonologia języka niemieckiego

2

[sylabus]

6

aspekty wielojęzyczności

2

[sylabus]

7

lingwistyka tekstu

3[1]

 

8

stylistyka języka polskiego

3

 

9

lingwistyka kontrastywna

4

 

10

kierunki badań lingwistycznych

5

 

11

analiza lingwistyczna i przekład tekstów klasycznych (łacina)

1

[sylabus]

A2  submoduł translatoryczny

12

wprowadzenie do tłumaczenia pisemnego (język angielski) / propedeutyka przekładu (język angielski)

1

[sylabus a] [sylabus b]

13

podstawy przekładoznawstwa

2

[sylabus]

14

translatoryka - język angielski (teksty popularno-naukowe / techniczne / ekonomiczne / literackie / prawnicze)

3, 4, 5, 6

 

15

technologie informacyjne w pracy tłumacza / elementy edytorstwa

5

 

16

wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (język angielski)

6

 

17

przygotowanie do zawodu tłumacza

6

 

A3  submoduł interkulturowy

18

komunikacja interkulturowa w biznesie (język angielski) /

teksty funkcjonalne w przedsiębiorstwie (język angielski)

3, 4

 

19

analiza wybranych dzieł literackich (literatura światowa / literatura języka angielskiego)

3

 

20

krajoznawstwo obszaru językowego angielskiego / niemieckiego

4

 

21

światowe dziedzictwo kulturowe

5

 

A4  submoduł: seminarium dyplomowe

22

seminarium dyplomowe

5, 6

 

B   moduł praktyczny: język angielski

23

praktyczna nauka języka angielskiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

[sylabus]

24

tłumaczenie pisemne - język angielski

2

[sylabus]

C   moduł praktyczny: język niemiecki

25

praktyczna nauka języka niemieckiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

[sylabus]

26

tłumaczenie pisemne - język niemiecki

3, 4, 5, 6

[sylabus]

D  moduł kształcenia ogólnego

27

lektorat języka obcego

3, 4, 5, 6

 

28

wychowanie fizyczne

1, 2

[sylabus]

29

wprowadzenie do ekonomii / prawa / filozofii

1

[sylabus a] [sylabus b] [sylabus c]

 

30

ochrona własności intelektualnej

6

 

31

przedmiot ogólnouczelniany

6

 

E   moduł obejmujący przedmioty w ramach realizacji projektu POWER

32

język niemiecki / angielski dla biznesu

3, 4

 

33

tłumaczenie bilateralne niemiecki-angielski

4

 

34

wybrane elementy kultury krajów niemiecko- i anglojęzycznych

3

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

5

[sylabus]

[1]Semestry 3, 4, 5 oraz 6 wyróżnione kolorem czerwonym: przedmioty z tych semestrów nie były jeszcze realizowane, ponieważ cykl kształcenia rozpoczął się w roku akademickim 2019/2020 (semestry 1 oraz 2).

 

 

Sylabusy obowiązujące dla cyklu kształcenia 2017-2020, 2018-2021

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Sylabusy

A   moduł pogłębionego kształcenia kierunkowego

A1  submoduł lingwistyczny

1

gramatyka języka angielskiego

1

[sylabus]

2

gramatyka języka niemieckiego

2

[sylabus]

3

podstawy językoznawstwa ogólnego

1

[sylabus]

4

fonetyka i fonologia języka angielskiego

1

[sylabus]

5

fonetyka i fonologia języka niemieckiego

2

[sylabus]

6

aspekty wielojęzyczności

2

[sylabus]

7

lingwistyka tekstu

3

[sylabus]

8

stylistyka języka polskiego

3

[sylabus]

9

lingwistyka kontrastywna

4

[sylabus]

10

kierunki badań lingwistycznych

5

 

11

analiza lingwistyczna i przekład tekstów klasycznych (łacina)

1

[sylabus]

A2  submoduł translatoryczny

12

wprowadzenie do tłumaczenia pisemnego (język angielski) / propedeutyka przekładu (język angielski)

1

[sylabus a] [sylabus b]

13

podstawy przekładoznawstwa

2

[sylabus]

14

translatoryka - język angielski (teksty popularno-naukowe / techniczne / ekonomiczne / literackie / prawnicze)

3, 4, 5, 6

[sylabus a] [sylabus b][sylabus c] [sylabus d]

15

technologie informacyjne w pracy tłumacza /

elementy edytorstwa

5

[sylabus a] [sylabus b]

16

wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (język angielski)

6

[sylabus]

17

przygotowanie do zawodu tłumacza

6

[sylabus]

A3  submoduł interkulturowy

18

komunikacja interkulturowa w biznesie (język angielski) /

teksty funkcjonalne w przedsiębiorstwie (język angielski)

3, 4

[sylabus a] [sylabus b]

19

analiza wybranych dzieł literackich (literatura światowa / literatura języka angielskiego)

3

[sylabus a] [sylabus b]

20

krajoznawstwo obszaru językowego angielskiego / niemieckiego

4

[sylabus a] [sylabus b]

21

światowe dziedzictwo kulturowe

5

[sylabus]

A4  submoduł: seminarium dyplomowe

22

seminarium dyplomowe

5, 6

[sylabus]

B   moduł praktyczny: język angielski

23

praktyczna nauka języka angielskiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

[sylabus]

 

24

tłumaczenie pisemne - język angielski

2

[sylabus]

C   moduł praktyczny: język niemiecki

25

praktyczna nauka języka niemieckiego

1, 2, 3, 4, 5, 6

[sylabus]

26

tłumaczenie pisemne - język niemiecki

3, 4, 5, 6

[sylabus]

D  moduł kształcenia ogólnego

27

lektorat języka obcego

3, 4, 5, 6

[sylabus a] [sylabus b]

[sylabus c]

28

wychowanie fizyczne

1, 2

[sylabus]

29

wprowadzenie do ekonomii / prawa / filozofii

1

[sylabus a] [sylabus b]

[sylabus c]

30

ochrona własności intelektualnej

6

[sylabus]

31

przedmiot ogólnouczelniany

6

 

E   moduł obejmujący przedmioty w ramach realizacji projektu POWER

32

język niemiecki / angielski dla biznesu

3, 4

[sylabus a] [sylabus b]

33

tłumaczenie bilateralne niemiecki-angielski

4

[sylabus]

34

projektowanie stron internetowych

5[1]

 

35

obsługa komputera

3, 4

[sylabus]

36

pisanie bezwzrokowe

5[2]

 

37

wybrane elementy kultury krajów niemiecko- i anglojęzycznych

3

[sylabus]

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

5

[sylabus]

[1]Dot. cyklu kształcenia 2018-2021.

[2]Dot. cyklu kształcenia 2018-2021.