Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Tomasz Kosiek 

Członkowie:

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

dr Paweł Korzeniowski

dr Dariusz Opaliński

mgr Ewelina Jurasz

Student - Jolanta Paśko

Ekspert:

dr Dominik Porczyński (Instytut Nauk Socjologicznych)