Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Tomasz Kosiek 

Członkowie:

dr Agnieszka Kawalec

dr Paweł Korzeniowski

dr Sylwester Łysiak

mgr Ewelina Jurasz

Student - Oktawia Skakowska

Eksperci:

dr hab. Anna Jamrozek - Sowa, prof. UR (Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa)

dr Dominik Porczyński (Instytut Socjologii)