Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Zbigniew Jakubek, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR

dr Olga Boczar

mgr Tomasz Nowak

Student - Valentyna Maslovska