Toki studiów na semestr zimowy w roku akad. 2020/2021

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Grafika na pierwszym roku (na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich) - wszystkie zajęcia są prowadzone kontaktowo. Zajęcia dydaktyczne dla pierwszych roczników w związku z drugą turą rekrutacji, rozpoczną się po 8 października 2020 r.

Kolejna wersja harmonogramów, wersja 4.0 podyktowana aktualnymi zmianami związanymi z wprowadzeniem czerwonej strefy na Podkarpaciu.

 
Semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021
Sposób realizacji zajęć - wykaz 
I rok Grafika studia I stopnia 
II rok Grafika studia I stopnia
III rok Grafika studia I stopnia
IV rok Grafika studia I stopnia
V rok Grafika studia I stopnia