Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Włodzimierz Zięba

Członkowie:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

dr Ryszard Wójtowicz

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

Student - Sebastian Kalemba