Skład Zespołu Programowego 2020-2024

 

Kierownik kierunku: dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur (L)

Członkowie:  

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg (L)

dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa (L)

dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska (J)

dr Małgorzata Kułakowska (J)

przedstawiciel studentów: Mariola Kosar (filologia polska, II rok, 2. stopnia)