Skład Zespołu Programowego 2020-2024

 

Kierownik kierunku: dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur (L)

Członkowie:  

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg (L)

dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa (L)

dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska (J)

dr Małgorzata Kułakowska (J)

przedstawiciel studentów: Mariola Kosar (filologia polska, II rok, 2. stopnia)

 

 

Rada Interesariuszy Zewnętrznych kierunku filologia polska

  1. dr Mirosław Czarnik - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa, nauczyciel języka polskiego;
  2. mgr Dorota Nowak-Maluchnik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie, nauczyciel języka polskiego;
  3. mgr Małgorzata Byszuk - nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie;
  4. mgr Małgorzata Zegar - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie, absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego;
  5. mgr Monika Adamiec - nauczyciel dyplomowany, reżyser - pedagog w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie;
  6. dr Paweł Koleśnikowicz -  Prezes Zarządu Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo;
  7. dr Alina Cybulska-Wal - współwłaściciel Mova Brand, specjalista z zakresu komunikacji, PR i zarządzania marką,  dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa