Rozkłady zajęć dla kierunku Filologia germańska w roku akademickim 2021/2022

 
semestr zimowy
Rozkład zajęć dla I i II stopnia - Aktualizacja 15.10.2021 r.

 

Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022