Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr Elżbieta Ochwat

Członkowie:

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa

dr Katarzyna Sobas

dr Krzysztof Uściłowski

Student - Izabela Dąbek