II DiKS 1. stopnia
Odwołuje się zajęcia Warsztat dziennikarski oraz Pracownia radiowa z panią dr I. Pietak-Radimersky w dniu 14 października 2020 roku.

Studenci uczestniczący w zajęciach z Pracowni radiowej prowadzonych przez Panią dr I. Pietak-Radimersky proszeni są o jednorazowe dołączenie do grupy prowadzonej przez mgra A. Srokę (czwartek o godz. 11:00-12:00 w sali 120).

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR
(studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, semestr zimowy,  rok akademicki 2020/2021

Rok I, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze I:

  1. Kultura mniejszości narodowych i etnicznych dr hab. M. Nalepa
  2. Specyfika językowa regionudr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR
  3. Dziennikarstwo sportowe dr W. Maryjka


Rok II, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze III:

  1. Język w relacjach społecznychmgr M. Bożek
  2. Kultury pogranicza dr hab. T. Półchłopek, prof. UR


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze V:

  1. Analiza i ewaluacja gierdr M. Żmuda
  2. Współczesne życie artystyczne dr S. Dłuski


Rok II, 2. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

  1. Webwritingdr M. Żmuda
  2. Krytyka literacka, teatralna i filmowadr S. Dłuski

 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut polonistyki i dziennikarstwa UR, rok akad. 2020/2021

Seminarium licencjackie -  III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  I rok, st. 2. stopnia