Oferta edukacyjna Kolegium Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2020/2021:

 

Kierunek studiów

Forma i poziom studiów

Informacja o kierunku

Archeologia

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Filologia angielska

* stacjonarne I stopnia
* niestacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia
* niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Filologia germańska

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Filologia polska

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Filologia rosyjska

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Filozofia

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Grafika

* stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Historia

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Instrumentalistyka

* stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Jazz i muzyka rozrywkowa

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia
* niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Komunikacja międzykulturowa

* stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Kulturoznawstwo

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Lingwistyka stosowana

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji
ulotka studia I stopnia
ulotka studia II stopnia

Muzeologia

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Polonistyka stosowana

* stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Sztuki wizualne

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

Turystyka historyczna i kulturowa

* stacjonarne I stopnia
* stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku
zasady rekrutacji

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Dodatkowe terminy rekrutacji na kierunki SZTUKI WIZUALNE I GRAFIKA na rok akademicki 2020/2021

Wejście do systemu rekrutacyjnego

Kontakt do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR

Kontakt do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego:

kontakt-do-rekrutacji (4).jpg [1.03 MB]