Oferta edukacyjna Kolegium Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2021/2022:

 

Kierunek studiów

Forma i poziom studiów

Informacja o kierunku

Archeologia

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Filologia angielska

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Filologia germańska

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Filologia polska

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Filologia rosyjska

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

Filozofia

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Grafika

stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

Historia

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Instrumentalistyka

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

Jazz i muzyka rozrywkowa

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Komunikacja międzykulturowa

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Kulturoznawstwo

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Lingwistyka stosowana

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Muzeologia

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Polonistyka stosowana

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Sztuki wizualne

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji
Turystyka historyczna i kulturowa

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku i zasady rekrutacji

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022


Wejście do systemu rekrutacyjnego

Kontakt do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR


INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022