Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Paweł Grata


Al. T. Rejtana 16C 
35-959 Rzeszów
pokój nr 32, bud. A1

tel.: + 48 17 872 14 94
e-mail: [email protected]

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR_20200305074336.jpg [179.58 KB]


Pełnomocnik Prorektora ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą

dr Jarosław Kinal

pokój nr 30b

tel.: +48 17 872 13 01
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
wtorek 8:00-10:00