Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych

 

Kierownik - dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Okres realizacji - 05.12.2018 - 04.12.2021

Wartość dofinansowania - 520 910 PLN

Instytucja finansująca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowy Program Rozwoju Humanistyki


Więcej informacji - klik