Skład Rady Instytutu

Z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:

dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR
dr hab.  Andrzej Bonusiak, prof. UR
prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
dr hab. Edyta Czop, prof. UR
dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
prof. dr hab Jan Draus
prof. dr hab. Paweł Grata
dr hab. Mariola Hoszowska, prof. UR
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR
dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR
dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR
dr hab. Beata Lorens, prof. UR
dr hab. Krzysztof Mroczkowski
prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
dr hab. Witold Nowak, prof. UR
prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht
dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR
dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR
dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR
dr hab. Sabina Rejman, prof. UR
dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR
prof. dr hab. Leszek Słupecki
dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR
dr hab. Wioletta Zawitkowska, prof. UR
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR 

Z grupy doktorów i magistrów:

dr Elżbieta Biesiadecka
dr Agnieszka Kawalec
dr Jarosław Kinal
dr Paweł Korzeniowski
dr Tomasz Kosiek
dr Zbigniew Lenart
dr Sylwester Łysiak
dr Dariusz Opaliński
dr Janusz Polaczek
dr Małgorzata Skulimowska

Z grupy pracowników administracji 

mgr inż. Jacek Kwaśniak