Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

 Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym,  obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.  Posiada umiejętności z zakresu zarządzania.

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych,  czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyce surowców, produktów rolnych i spożywczych. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Jest przygotowany do wyboru właściwych metod i narzędzi do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich. Posiada wiedzę dotyczącą zasad i strategię funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem oraz zasobami ludzkimi, potrafi realizować procesy logistyczne. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako:

- pracownik firm spedycyjnych,

- inżynier - specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem artykułami rolno-spożywczymi,

- inżynier w dziale zaopatrzenia i dystrybucji,

- specjalista ds. dostaw,

- inżynier organizacji logistyki / zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego.

Jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.