Jazz i muzyka rozrywkowa

Jazz i muzyka rozrywkowa studia I stopnia

Opis kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, potrzebnym do wielu projektów i wykonywanych czynności. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną, wyposażających studenta w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych/instrumentalnych, podstawowej obsługi systemów muzycznych, podstawową wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

• muzycy z przygotowaniem do udziału w wielu projektach scenicznych
• muzycy sesyjni w niewymagających projektach muzycznych
• prowadzący amatorskie zespoły rozrywkowe w charakterze instruktora
• tworzący aranżacje i opracowania utworów

 

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia II stopnia

Opis kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, pozwalającym na pracę w każdych warunkach. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną dojrzałego artysty, wyposażamy go również w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności:

Wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia zespołów wokalnych/instrumentalnych, obsługi systemów muzycznych, wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata. Przygotowuje absolwenta do podjęcia większości wyzwań w obszarze muzyki rozrywkowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

• muzycy z przygotowaniem do udziału we wszelkich projektach muzycznych
• muzycy sesyjni
• prowadzący wszelkie zespoły rozrywkowe w charakterze instruktora
• tworzący aranżacje i opracowania utworów
• obsługujący systemy rejestrowania dźwięku typu DAW