EDITORS

 

Editor-in-chief – prof. dr hab. Roman Pelczar

Assistant Editor-in-chief - dr Zofia Frączek

Members of editorial board:

– dr Jakub Czopek

– dr Paweł Juśko

– dr Piotr Karaś

– dr Hubert Sommer

 

 

Linguistic editors:

Polish edition:

Dr hab. Kazimierz Ożóg, University of Rzeszów

Dr hab. APS Sławomir Śniatkowski

English edition:

Dr Grzegorz Kwiatkowski

 

Statistical editor

Dr Piotr Pusz

 

Editing and proofreading

Jolanta Dubiel