SCIENTIFIC COUNCIL

President of Scientific Council -  dr hab. Ryszard Pęczkowski, Poland

 

Members:

 

Prof.  dr hab. Tadeusz Aleksander, Krakowska Akademia im. A. M. Modrzewskiego, Polska

Dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Józefa Brągiel, Uniwersytet Opolski, Polska

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR  Edmund Juśko, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Polska

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz - Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Dr hab. prof. KUL  Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Polska

Dr hab. prof. KUL  Tomasz Nowicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. KUL  Jacek Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Polska

Dr hab. prof. UP JP II  Stanisław  Sorys,  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. prof. UR Marta Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. prof. UR Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

Prof. dr Vasil Gluchman, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Dr Jürgen Hartwig, Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Prof. dr Alena Hašková, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze,  Słowacja

Prof. dr hab. Dmytro Hertciuk, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. dr Igor Kominarec,  Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr Jozef Liba, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr Kas Mazurek, Uniwersytet w Lethbridge, Kanada

Prof. dr hab. Mykoła Jewtuch, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina

Prof. dr Jozef Pavelka, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr hab. Jurij Pelekh, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina

Prof. dr hab. Iwan  Rusnak, Akademia  Humanistyczno-Pedagogiczna w Chmielnickim, Ukraina

Dr Juan Ramón Soler Santaliestra, Uniwrersytet w Saragossie, Hiszpania

Prof. dr Istvan Schmercz, Uniwersytet w Nyiregyhazie, Węgry

Prof. dr Margaret Winzer, Uniwersytet w Lethbridge, Kanada