Bursar

 

 

mgr Marzena Filipek
tel. 17/ 872 10 09
mail:kwestorur@ur.edu.pl

UR portrety012.jpg [7.21 MB]