Law

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

ERASMUS 2011/2012
Faculty/ Field of study: FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION
Departmental Coordinator: dr Viktoriya Serzhanova e-mail: prodzagr@univ.rzeszow.pl

 

Winter semester 2011/2012

Course name Number of hours ECTS Teacher Language
Political System of European Countries
[Systemy polityczne państw europejskich]
30 h L 30 h Ex 6 dr Viktoriya Serzhanova mgr Katarzyna Szwed angielski
Fundamentals of International Management
[Podstawy zarządzania międzynarodowego]
30 h L 30 h Ex 6 prof. UR dr hab. Kazimierz Śliwa angielski
Fundamentals of Organization and Management
[Podstawy organizacji i zarządzania]
30 h L 30 h Ex 6 prof. UR dr hab. Kazimierz Śliwa angielski
Securing Commercial Contracts
[Zabezpieczenie wykonania umów handlowych]
30 h L 4 dr Roman Uliasz angielski
Constitutional System of State Authorities
[Konstytucyjny system organów państwowych]
60 h L 60 h Ex 10 dr Viktoriya Serzhanova mgr Katarzyna Szwed angielski
Commercial Law
[Prawo handlowe]
45 h L 45 h Ex 8 prof. UR dr hab. Jan Olszewski/
mgr Tomasz Miśko
angielski

 

Summer semester 2011/2012

Course name Number of hours ECTS Teacher Language
Authorities and Corporations of Legal Protection
[Organy i korporacje ochrony prawa]

30 h L 30 h Ex
6 dr Viktoriya Serzhanova mgr Katarzyna Szwed angielski
Human Resources Management
[Zarządzanie zasobami ludzkimi]
15 h L 15 h Ex 4 prof. UR dr hab. Kazimierz Śliwa angielski
Company Law
[Prawo spółek kapitałowych]
30 h L 4 dr Roman Uliasz angielski
Science on State and Politics
[Nauka o państwie i polityce]
30 h L 6 dr Viktoriya Serzhanova angielski
Law on Political Parties
[Prawo partii politycznych]
15 h L 15 h Ex 6 dr Viktoriya Serzhanova mgr Katarzyna Szwed angielski
Criminal Law
[Prawo karne]
30 h L 45 h Ex 9 dr Joanna Paśkiewicz angielski
Economics
[Ekonomia]
30 h L 6 prof. UR dr hab. Kazimierz Śliwa angielski