Slovakia

Slovakia

Vysvedčenie about maturitnej skúške

Points

x

Value

Scale 1 - 5

1

200 x 0.8

2

154 x 0.8

3

107 x 0.8

4

60 x 0.8

5

0