Academic year 2013/2014

Scientific Seminars in the academic year 2013/2014.

 

1.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma

Temat: Spotkanie robocze związane z przygotowaniem publikacji na CS&P omówienie zbiorów danych przygotowanych do eksperymentów.

Termin: 2014-06-26 godz. 10.30

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 237

 

2.

Prowadzący: Szkolenie organizowane przez firmę Syngen

Temat: Użytkowanie aparatu do analizy jakościowej RNA

Termin: 2014-06-12 godz. 9.00

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 237

 

3.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Adam Szczur

Temat: Projekt NetMonit - generowanie danych sieciowych w procesie monitoringu ruchu sieciowego oraz budowa hierarchicznego klasyfikatora opartego o sekwencje zdarzeń.

Termin: 2014-06-05 godz. 9.45

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s.225

 

4.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma i mgr inż. Hubert Wojtowicz

Temat: Transformacja obrazów mikromacierzy w profile ekspresji genów. Ilościowa analiza obrazu.

Termin: 2014-05-29 godz. 9.45

Miejsce:  Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 225

 

5.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: prof. UR, dr hab. Jan G. Bazan

Temat:  Plany  związane z opracowaniem publikacji dotyczącej klasyfikatorów wykorzystujących redundantne cięcia w lokalnej dyskretyzacji.

Termin: 2014-05-22 godz. 10.05

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 225

 

6.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Łukasz Maciura

Temat: Prezentacja materiałów zebranych na konferencję.

Termin: 2014-05-15 godz. 10.00

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 225

 

7.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Przemysław Pardel

Temat: System informatyczny wykorzystujący elementy automatycznego rozumienia obrazów w oparciu o zbiory danych i wiedze dziedzinową.

Termin: 2014-05-08 godz. 10.00

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 225

 

8.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma

Temat: Eksperyment mikromacierzowy – wyzwania i ograniczenia

Termin: 2014-04-24 godz. 10.15

Miejsce: Pracownia mikromacierzy UR

 

9.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma i dr Wojciech Rząsa oraz dr inż. Łukasz Maciura

Temat:

1) Metody analizy danych na potrzeby przyszłych publikacji związanych z badaniami nad

danymi Holtera. Algorytmy badające wpływ zewnętrznego czynnika na klasyfikatory (budowa klasyfikatora oraz weryfikacja jego jakości).

2) Zainteresowania naukowe oraz plany prac badawczych na najbliższą przyszlosci dr Maciury.

Termin: 2014-04-10 godz. 10.00

Miejsce: Budynek A0 częsć B1 strona prawa, s. 225