2015

2015

 • Bazan J., Sylwia Buregwa-Czuma, Przemyslaw Wiktor Pardel, Stanislawa Bazan-Socha, Barbara Sokolowska, Sylwia Dziedzina: Predicting the Presence of Serious Coronary Artery Disease Based on 24 Hour Holter ECG Monitoring. T. Rough Sets 19: 95-113, DOI: 10.1007/978-3-662-47815-8-7, 2015.
 • Bentkowska U., Interval-valued fuzzy preference relations and their properties, w: Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent System IS’2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Fundations, Theory, Analyses Series: Advances in Intelligent System and Computing, Vol. 322 Springer 2015 str. 341-352
 • Bentkowska U., Król A.: Aggregation of fuzzy -C- equivalences, w: Proceedings of the International Joint Conference IFSA-EUSFLAT 2015, J.M. Alonso atlantis Press 2015, str. 1310-1317
 • Bentkowska U., Drewniak J.: Aggregations of MN-convex functions on complete lattices, Proceedings of AGOP 2015, 7-10 July, Katowice str. 55-60
 • Bentkowska U., Drewniak J.: Convexity with respect to aggregations, Proceedings of AGOP 2015, 7-10 July, Katowice str. 61-65
 • Bentkowska U, Bustince H., Jurio A., Pagola M., Pękala B.: Applied Soft Computing 35(2015) 792-801
 • Bentkowska U., Drygaś P., Król A., Pękala B., Rak E.: The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0
 • Bentkowska U., Król A., Pękala B.: Upon golden jubilee of fuzzy sets, w: The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0 str. 9-10
 • Clark P.,  Grzymala-Busse J., Rzasa W.: A comparison of two MLEM2 rule induction algorithms extended to probabilistic approximations, Journal of Intelligent Information System DOI 10.1007/s10844-015-0385-0
 • Clark P.,  Grzymala-Busse J., Rzasa W.: Consistency of incomplete data, Information Sciences 322 (2015) 197-222
 • Czuma-Buregwa S., Bazan J., Zareba L., Bazan-Socha S., Pardel P., Sokolowska B., Dydo L.: The Method for Describing changes in the Perception of stenosis in blood Vessels caused by an additional Drug. CS&P 2015: 115-125
 • Domoradzki S.: Kamienie  milowe w nauczaniu matematyki dzieci w Polsce od ostatnich dekad XIX stulecia do ostatnich dekad XX w., in: (ed) Becvar J., Becvarova M.,36 Mezinarodni Konference Historie Matematiky, Katedra Didaktiky Matematiky MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2015, pp. 24-44 (ISBN 978-80-7378-297-9)
 • Domoradzki S.: Reimann surfaces in Puzyna’s monograph: Teorya funkcyj analitycznych, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 • Domoradzki S., Stawiska M.: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period 1918-1925, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 • Domoradzki S., Stawiska M.: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period  Part II: 1918-1925, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 • Domoradzki S., Zarichnyi M.: On beginnings of topology in Love, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 • Domoradzki S.: Refleksje o książce: M. Becvarova, I. Netuka: Karl Lowner and his student Lipman Bers – Preawr Prague mathematician, Antiqitates Mathematica 9(2015) 
 • Drewniak J., Drygas P.: Various approaches to generalizations of uninorms w: U. Bentkowska i inni (eds), The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0 str. 13-14
 • Drygas P.: Distributivity between semi t-operators and semi nullnorms, Fuzzy Sets and System 264 (2015), 100-109
 • Drygas P.: Some class of uninorms in interval valued fuzzy set theory, w: Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent System IS’2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Fundations, Theory, Analyses Series: Advances in Intelligent System and Computing, Vol. (P. Angelov et al. Eds.) Springer, 2015, pp. 33-43
 • Drygas P., Rak E., Zedam L.: Distributivity of aggregation operators with 2-neutral elements, w: Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015) University of Silesia, Katowice, Poland, 2015 ISBN:978-83-8012-519-3, 109-114
 • Gul D., Drygas P.: Various approaches to generalizations of uninorms w: : U. Bentkowska i inni (eds), The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0 str. 11-12
 • Gul D., Drygas P.: On some problems connected with the uninorms on bounded lattices, I Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”, 23-25 września 2015, Rzeszów, streszczenie str. 20-21
 • Góra P., Pardel P.: Application of Genetic Algorithms and High-Performance Computing to the traffic signal setting problem. CS&P 2015:146-157
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Efektywne zarządzanie importem w przedsiębiorstwie budowlanym. W: Zarzadzanie przedsiębiorstwem teoria i praktyka 2015, pod red. nauk. Karkula M. Kraków Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-7464-801-1 s. 257-269
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego, Studia ekonomiczne: Zeszyty naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, ISSN 2083-8611, 2015, s. 51-63
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Strategie opcyjnie jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne, w: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, red. Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S., Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk 2015ISSN 1733-2486 t.16 z.8 cz.3 str. 369-382
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Niestabilność kursów walutowych a finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa-eksportera. W: Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015 s. 64-82 ISBN 978-83-62197-65-1
 • Kępski, M. & Kwolek, B. (2015) Embedded system for fall detection using body-worn accelerometer and depth sensor. In: IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IEEE, pp. 755–759.
 • Król A.: Fuzzy (C,I)-equivalences, w: : Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015) University of Silesia, Katowice, Poland, 2015 ISBN:978-83-8012-519-3, 157-161
 • Król A.: Uśrednienie pewnych równoważności rozmytych, I Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”, 23-25 września 2015, Rzeszów, streszczenie str. 40
 • Kwolek, B. & Kępski, M. (2015) Improving fall detection by the use of depth sensor and accelerometer. Neurocomputing, 168, pp. 637–645. wyd. Elsevier
 • Maciura Ł., Bazan J.: Granural computing in mosaicing of images from capsule endoscopy, natural computing 14(4):569-577 (2015)
 • Orłowska-Puzio J., Iwaszczuk N.,  Łamasz B., Wzorek A.: Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji red.nauk Iwaszczuk N., Kraków wydawnictwa AGH, 2015186(1)S. – Bibliogr. S. 179-187 ISBN: 978-83-7464-796-0
 • Orłowska-Puzio J., Solovei T.T: Zarządzanie a efektywny import. Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt: Rozwój gospodarki narodowej: Teoria i praktyka Iwanofrankowsk 3-4.04.2015.
 • Pardel P., Bazan J., Zarychta J., Bazan-Socha S.: Automatic Medical Objects Classification Based on Data Sets and Domain Knowledge, Beyond Databases, Architectures and Structures pp 415-424, 2015, 11th International Conference, BDAS 2015, Ustroń, Poland, May 26-29, 2015, Springer
 • Pardel P., Bazan J., Zarychta J., Bazan-Socha S.: An Approach for resolving conflicts in Automatic medicial Objects Classification. CS&P 2015: 73-84
 • Pardel P., Bazan J., Zarychta J., Bazan-Socha S.:A two-level classifier for automatic medical objects classification. FEDCSIS 2015:139-143
 • Pękala B.: Aggregation Process and some Generalized Convexity and Concavity, w: Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent System IS’2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Fundations, Theory, Analyses Series: Advances in Intelligent System and Computing,  Springer 2015 str. 23-31
 • Pękala B.: Similarity measure defined from overlap function. W: Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015) University of Silesia, Katowice, Poland, 2015 ISBN:978-83-8012-519-3, 205-210
 • Pękala B.: Relacyjne bazy danych. Teoria i praktyka, Rzeszów, 2015, Wydawnictwo UR, j. polski (podręcznik)
 • Pękala B., Bentkowska U., Bustince H., Fernandez J., Galar M.: Operators on Intuitionistic Fuzzy Relations, Proceedings of FUZZ IEEE 2015, Istanbul, Turkey, 2-5 August, 2015, DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2015.7337956
 • Pękala B.: A note about properties of operators on intuitionistic fuzzy relations, I Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”, 23-25 września 2015, Rzeszów, streszczenie str. 48-49
 • Szpyrka M., Szczur A., Bazan J., Dydo L.: Extracting of temporal patterns from data for hierarchical classifiers construction in Proceedings of the 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF) Gdynia , Poland, 2015, June 24-26, IEEE, p. 330-335, Gdynia Maritime University 2015
 • Wojtowicz J., Wojtowicz H., Wajs W.: Simulation of Electrohydrodynamic Phenomenon using Computational Intelligence Methods, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 19th Annual Conference, KES-2015, Singapore, September 2015 Proceedings, Volume 60, 2015, Pages 188–196 Elsevier.
 • Wojtowicz J., Wojtowicz H., Wajs W.: A Machine Translation System for Transplanting from the Polish Natural Language into the Sign Language, Inteligent Information and Database System. 7th Asian Conference, ACIIDS 2015, Lecture Notes in Computer Science 9011, Springer.