2013

2013

1. Bazan J., G., Bazan-Socha S., Buregwa-Czuma S., Pardel, P., Skowron A., Sokolowska B.: Classifiers Based on Data Sets and Domain Knowledge: A Rough Set Approach, In: Skowron, A., Suraj, Z. (Eds.), Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam. Intelligent Systems Reference Library, Vol. 43, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2013, pp. 93-136.

2. Bazan J., G., Buregwa-Czuma S.: A Domain Knowledge as A Tool For Improving Classifiers, Fundamenta Informaticae, Volume 127, Number 1-4, p. 495-511 (2013).

3. Bober D., Kęsik J.: Demand side management of power: technology and income, Actual Problems of Economics, No 4(142) 2013, p. 278-286

4. Grzegorowski M., Pardel, P.W., Stawicki, S. & Stencel, K., SONCA: Scalable Semantic Processing of Rapidly Growing Document Stores. New Trends in Databases and Information Systems, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 185, Part 2, 89-98, DOI  10.1007/978-3-642-32518-2_9, 2013.

5. Jasiul B., Szpyrka M.: Opracowanie metody oceny skuteczności podjętych działań minimalizowania skutków ataku. Sprawozdanie z realizacji zadania projektu PBS Secor Nr PBS1/A3/14/2012, Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, 2013

6. Kępski M. and Kwolek, B.: Human Fall Detection Using Kinect Sensor; Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 226, Springer International Publishing, 2013.

7. Kępski M. and Kwolek, B.: Unobtrusive Fall Detection at Home Using Kinect Sensor; Int. Conf. on Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 2013, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8047, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

8. Kwolek B and Kępski, M.: Fall Detection Using Kinect Sensor and Fall Energy Image; Int. Conf. on Hybrid Artificial Intelligent Systems HAIS 2013, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8073, Springer Berlin Heidelberg, 2013.

9. Patrick G. Clark, Jerzy W. Grzymala-Busse, Wojciech Rząsa: Generalizations of Approximations. In P. Lingras et al. (Eds.): RSKT 2013, LNAI 8171, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 41-52