2011

2011

1. Baniewicz J., Szpyrka M.: Detekcja zakleszczenia w systemie ABS z zastosowaniem języka Alvis. [W:] Trybus L., Samolej S. (red.): Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011,  77-86

2. Baniewicz J., Szpyrka M.: Priority inversion detection in Alvis models. [In:] Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2011). Gliwice, Poland, 2011,  638-643

3. Bazan J., Skowron, A., Stepaniuk, J., Świniarski, R.: Rough sets and vague concepts, In: Reminiscing Ideas and Interactions: Essays in honour of Mihir Kr. Chakraborty, Calcutta: Dutta Print  er, 2011, s. 38-72.

4. Bober D., Kęsik J., Kopniak P.: Problems of implementation a geo-distributed data aquisition system for agricultural researches., Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 36, No. 3-4, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

5. Bober D., Laskowski M., Kęsik J.: Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers. In: Polish Association for Knowledge Management, Series: Studies & Proceedings No. 42, 2011, Bydgoszcz 2011, s. 5-15.

6. Buregwa-Czuma S.,  K. Garwol: Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, [w:] W. Furmanek (red.), A. Piecuch (red.): Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów 2011, s. 30-38.

7. Kluza K., Adrian W., Ligęza A., Nalepa G., Szpyrka M., Kaczor K., Bobek S.: Metody modelowania, oceny jakości oraz weryfikacji reguł i procesów biznesowych. [W:] Pańkowska M. (red.): Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach - II Konferencja Wydziału Informatyki i Komunikacji. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011,  182-207

8. Kluza K., Nalepa J., Szpyrka M., Ligęza A.: Proposal of a hierarchical approach to formal verification of BPMN models using Alvis and XTT2 methods. [In:] Proceedings of the 7th Workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE7) at the 14th conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence (CAEPIA 2011). La Laguna, Tenerife, Spain, 2011,  15-24

9. Kotulski L., Szpyrka M., Sędziwy A.: Labelled transition system generation from Alvis language. [In:] Konig A., et al. (Eds.): Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems - KES 2011. Vol. 6881, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2011,  180-189

10. Kotulski L., Szpyrka M.: Formal verification of embedded systems using the Alvis approach. Key Engineering Materials, vol. 486, 2011,  209-212

11. Kotulski L., Szpyrka M.: Graph representation of hierarchical Alvis model structure. [In:] Proceedings of the 2011 International Conference on Foundations of Computer Science FCS'11 (Worldcomp 2011). Las Vegas, USA, 2011,  95-101

12. Ligęza A., Adrian W., Ernst S., Nalepa G., Szpyrka M., Czapko M., Grzesiak P., Krzych M.: Prototypes of a Web system for citizen provided information, automatic knowledge extraction, knowledge management and GIS integration. [In:] Proceedings of the 4th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS 2011). Krakow, Poland, 2011,  268-276

13. Pardel, P., Oświetlanie obiektów wirtualnych z wykorzystaniem obrazów o rozszerzonej dynamice (HDR) w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Studia Informatica, Vol. 32, nr 1A, s. 43--53, 2011.

14. Ślęzak D., Janusz A., Świeboda W., Hung Son Nguyen, Bazan J., and Skowron A. :  Semantic Analytics of PubMed Content, Lecture Notes in Computer Science 7058, 63-74, Springer 2011.

18. Szpyrka M., Matyasik P., Mrówka R., Witalec W., Baniewicz J., Balicki K.: Introduction to Alvis modelling language. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 57, no. 9, 2011, 1086-1089

19. Szpyrka M., Matyasik P., Mrówka R., Witalec W., Baniewicz J., Balicki K.: Introduction to Alvis modelling language. [W:] KNWS'11: Materiały 8. konferencji naukowej ,,Informatyka - sztuka czy rzemiosło''. Karpacz,  2011,  185-190