2007

2007

1. Balicki K., Szpyrka M.: XCCS - graficzne rozszerzenie algebry procesów CCS. [W:] Materiały konferencyjne XIII Międzynarodowej konferencji matematyczno-informatycznej. Chełm-Rzeszów-Lublin, 2007,  19-20

2. Bazan J., Kruczek P., Bazan-Socha S., Skowron A., Pietrzyk J., J.: Rough Set Approach to Behavioral Pattern Identification, Fundamenta Informaticae, 75, 1-4, 27-47 (2007).

3. Bazan J., Kruczek P., Bazan-Socha S., Skowron A., Pietrzyk J., J.: Rough Set Approach to Behavioral Pattern Identification, In Orłowska, E., Peters, J., F., Rozenberg, G., Skowron, A. (eds.), New Frontiers in Scientific Discovery, IOS Press, 27--47 (2007).

4. Bober D., Kawiak M.: Dynamiczne raportowanie w technologii Web-Services. W: Miłosz M. (red):Systemy mobilne - od teorii do praktyki, PTI, Warszawa 2007, s. 181-194.

5. Bober D., Kęsik J., Oleksiejuk B., Szymczyk T.: Projekt dynamicznego serwisu Instytutu Informatyki. W: Miłosz M., Muryjas P. (red): Informatyka Stosowana - Implementacja, PTI, Katowice 2007, s. 95-102.

6. Bober D., Muryjas P.: Bezpieczeństwo przesyłu informacji w technologii XML. W: Miłosz M. (red):Systemy mobilne - od teorii do praktyki, PTI, Warszawa 2007, s. 221-232.

7. Bober D.: Internet jako narzędzie badania potrzeb konsumentów energii elektrycznej. W: Miłosz M., Muryjas P. (red): Informatyka Stosowana - Eksploatacja, PTI, Katowice 2007, s. 117-126.

8. Bober D.: The XML interoperability and the Polish Energy Market needs. W: Mikołajczak P. (red):Annales UMCS Informatica AI 5 (2006), Lublin 2007, s. 249-258.

9. Bober D.: Wpływ dwukierunkowej transmisji danych na wygładzanie krzywej popytu na energię elektryczną. W: Rynek Energii, Nr 2(69), kwiecień 2007, s. 19-25.

10. Góra G., Bazan J., Kruczek P., Bazan-Socha S., Skowron A., Pietrzyk J., J.: Case-based planning of treatment of infants with respiratory failure, Proceedings of the International  Workshop on Concurrency, Specification & Programming (CS&P 2007), Łagów, September 27-29, 2007, p. 223-234, Printed by Warsaw University (2007).

11. Grzymała-Busse J.W., Rząsa W.: Approximation Space and LEM2-like Algorithms for Local Approximations. Concurrency, Specification and Programming. Proceedings of the CS&P'2007 Workshop, Vol. 1, Łagów, September 27 - 29, 2007 pp. 279 - 289.

12. Grzymała-Busse J.W., Rząsa W.: Definability of Approximations for a Generalization of the Indiscernibility Relation. Proceedings of the First IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI'2007), Honolulu, April 1 - 5, 2007 pp. 65 - 72.

13. Grzymała-Busse J.W., Rząsa W.: Induction of Decision Rules form Incomplete Data by Modified LEM2 Algorithms. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science, No. 1/2007, 2007, pp. 49 - 60.

14. Grzymała-Busse J.W., Grzymała-Busse W.J. , Hippe Z., Rząsa W.: A Comparison of Three Approximation Strategies for Incomplete Data Sets. In: T.Y. Lin, X.H. Hu, J.C. Han, X.J. Shen,and Z.J. Li (Eds.) Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Granular Computing, IEEE Computer Society Press, pp. 301-306.

15. Ligęza A., Szpyrka M.: A note on granular sets and their relation to rough sets. [In:] Kryszkiewicz M., Peters J., Rybinski H., Skowron A. (Eds.): Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Vol. 4585, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, 2007,  251-260

16. Szpyrka M., Balicki K.: XCCS - graphical extension of CCS language. [In:] Proceedings of Mixdes 2007, the 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Ciechocinek, Poland, 2007,  688-693