2006

2006

1. Bazan J., Kruczek P., Bazan-Socha S.,  Skowron A., Pietrzyk J.: Risk Pattern Identification in the Treatment of Infants with Respiratory Failure Through Rough Set Modeling, In Proceedings of The Eleventh Conference of Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2006), July 2-7, 2006, Paris, France, volume III, p. 2650-2657 (2006).

2. Bazan J., Kruczek P.,  Bazan-Socha S., Skowron A., Pietrzyk J.: Automatic planning of treatment of infants with respiratory failure through rough set modeling, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 418-427, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2006).

3. Bazan J., Kruczek P.,  Bazan-Socha S., Skowron A., Pietrzyk J.: Automatic planning of treatment of infants with respiratory failure through rough set modeling, In Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2006), Wandlitz, Germany, 2006, September 27-29, volume 206 of Informatik-Bericht, p. 388-399, Humboldt University (2006).

4. Bazan J., Latkowski R., Szczuka M.: Missing Template Decomposition Method and Its Implementation in Rough Set Exploration System, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4259, 254-263, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2006).

5. Bazan J.: Behavioral Pattern Identification Through Rough Set Modeling, Fundamenta Informaticae, 72, 1-3, 37-50 (2006).

6. Bazan. J., Skowron A., Swiniarski R.: Rough Sets and Vague Concept Approximation: From Sample Approximation to Adaptive Learning, Lecture Notes in Computer Science 4100, Transactions on Rough Sets V, 39-62, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2006).

7. Bober D.: Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa na potrzeby monitoringu ruchu obiektów zewnętrznych. Miłosz M. (red.) Systemy Informatyczne Zarządzania - od teorii do praktyki. PWN, Warszawa 2006, p. 91-100.

8. Bober D.: Programowe wspomaganie podejmowania decyzji w systemach hierarchicznych. Grzegórski S., Miłosz M., Muryjas P. (red.) Varia Informatica - Algorytmy i Programy. PTI, Lublin 2006, p. 97-104.

9. Grzymała-Busse J., Rząsa W.: Local and Global Approximations for Incomplete Data. In: S. Greco, Y. Hata, S. Hirano et. al. (Eds.) Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC'2006), Lecture Notes in Artificial Intelligence 4259. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006, pp. 244 - 253.

10. Kułakowski K., Wąs J., Szpyrka M.: Architektura autonomicznego robota mobilnego z dynamicznym modelem świata. Automatyka, vol. 12, no. 3, 2008,  821-831

11. Skowron A., Wang H., Wojna A., Bazan J.: Multimodal Classification: Case Studies, Lecture Notes in Computer Science 4100, Transactions on Rough Sets V, 224--239, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2006).

12. Suraj Z., Rząsa W.: Decision System Analysis According to the Relaxed Consistency Principle. International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Vol. 1, No. 1, 2006, pp. 113 - 125.

13. Suraj Z., Rząsa W.: Towards Quantitative Analysis of Decision Systems: A Rough Set Approach. Proceedings of the Eleventh International Conference Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2006), Paris, France, July 2 - 7, 2006, Vol. 3, pp. 2610 - 2617.