2002

2002

1. Bazan J., Osmólski A., Skowron A., Ślęzak D., Szczuka M., S., Wróblewski J.: Rough Set Approach to the Survival Analysis, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2475, 522-529, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2002).

2. Bazan J., Osmólski A., Skowron A., Ślęzak D., Szczuka M., S., Wróblewski J.: Rough Set Approach to the Survival Analysis, Proceedings of the Sixth International Conference in Soft Computing and Distributed Processing, (SCDP 2002), 45-48, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Rzeszów, June 24-25 (2002).

3. Bazan J., Szczuka M., S., Wróblewski J.: A New Version of Rough Set Exploration System, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2475, 397-404, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2002).

4. Bober D., Piasecki T.: Problemy wdrażania i eksploatacji Systemu21 w firmie Lubella SA. Miłosz M.(red), Wdrażanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2002, s. 115-126.

5. Łagód G., Suchorab Z., Bober D.: Stabilność wskaźników bioróżnowodności w kolektorach systemów kanalizacyjnych - podstawy teoretyczne. Dudzińska M., Pawłowski A., Pawłowski L.(red), I Kongres Inżynierii Środowiska - Materiały, LIBER, Lublin 2002, s. 401-405.

6. Miłosz M., Bober D.: Elektroniczna wymiana dokumentów z wykorzystaniem technologii XML. Muryjas P.(red), VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Informatyka Stosowana, Kazimierz Dolny 2002, s. 185-192.

7. Muryjas P., Bober D.: ebXDI - technologia EDI za rozsądne pieniądze. Miłosz M.(red), Wdrażanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2002, s. 85-95.

8. Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Borkowski M., Rząsa W.: Measures of Inclusion and Closeness of Information Granules: A Rough Set Approach. In: J. Alpigini, J.F. Peters, A. Skowron, N. Zhong (Eds.), Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC'2002), Lecture Notes in Artificial Intelligence 2475 Berlin: Springer-Verlag, 2002, pp. 304-311. 

9. Peters J.F., Skowron A., Suraj Z., Rząsa W., Borkowski M.: Clustering: A Rough Set Approach to Constructing Information Granules In: Z. Suraj (Ed.),Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP'2002), Rzeszow, Poland, June 24-25, 2002, pp. 57-61.

10. Rząsa W., Suraj Z.: A New Method for Determining of Extensions and Restrictions of Informtion Systems. In: J. Alpigini, J.F. Peters, A. Skowron, N. Zhong (Eds.), Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC'2002), Lecture Notes in Artificial Intelligence 2475. Berlin: Springer-Verlag, 2002, pp. 197-204.

11. Suraj Z., Peters J.F., Rząsa W.: A Comparison of Different Decision Algorithms Used in Volumetric Storm Cells Classification. Fundamenta Informaticae, Vol. 51, No. 1- 2, 2002 , IOS Press, Amsterdam, pp. 201-214.

12. Suraj Z., Rząsa W.: Volumetric Storm Cell Classification with the Use of Rough Set Methods In: Z. Suraj (Ed.), Proceedings of the Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP'2002), Rzeszow, Poland, June 24-25, 2002, pp. 70-73.