2001

2001

1. Bazan J., Szczuka M.: RSES and RSESlib - A Collection of Tools for Rough Set Computations, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2005, 106-113, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2001).

2. Bober D.: AS 400- krótkie spojrzenie na system. IV Konferencja : Informatyk Zakładowy, Informatyka Stosowana Nr S1/01 , Kazimierz Dolny 2001, s. 183-191.

3. Bober D.: QUERY - język zapytań do tworzenia raportów w AS/400. Muryjas P.(red), V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Informatyka Stosowana Nr S2/01 , Kazimierz Dolny 2001, s. 23-29.

4. Bober D.: Rozkład pól elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych. Materiały I Seminarium Doktorantów, Nałęczów 2001, s.11-20.

5. Ligęza A., Nalepa G. J., Szmuc T., Szpyrka M., Szwed P., Wojnicki I.: Analysis, verification and design of tabular systems. Logical, algebraic and graphical methods. Automatyka, vol. 5, 2001,  345-354

6. Ligęza A., Szpyrka M.: Dwupoziomowy algebraiczno-logiczny model bazy danych. [W:] Materiały III Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. Kraków, 2001,  221-226

7. Suraj Z., J.F. Peters, W. Rząsa: A Comparison of Different Decision Algorithms Used in Volumetric Storm Cells Classification In: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2001), Warsaw, Poland, October 3 - 5, 2001, pp. 269-277.