1997

1997

1. Bazan, J.: Wybrana metoda wnioskowań aproksymacyjnych dla syntezy algorytmów decyzyjnych. Materiały z IV-tej Środowiskowej Konferencji Matematycznej, Rzeszów-Czudec, 8-11 listopada, 18-26 (1997).